Anders Wall
Metodinstruktör. Bor utanför Dingle i Norra Bohuslän. Anders började på Nordfor 1986, gjorde ett uppehåll för utbildning till skogstekniker 89-90, och fortsatte sen som instruktör för oss. Anders arbetar främst med säkerhetskurser för motorsåg och röjsåg samt utbildar skogsvårdsarbetare i röjning och plantering.

anders.wall@nordfor.se