Jan Lidborg
Metodinstruktör motorsåg och röjsåg. Bor i Herrljunga. Jan har lång erfarenhet som instruktör och har arbetat för Nordfor till och ifrån sedan 1980-talet. Huvudsakligen i Sverige men även en hel del utomlands, bl.a. i Ryssland och Baltikum.