Mikael Rein
Skogsmästare. Mikael är stationerad i Uppland, i trakterna av Norrtälje. Mikael har lång erfarenhet som skogskonsult och har bland annat arbetat med flera projekt i Afrika.
Mikael arbetar främst med körkortskurser för motorsåg och röjsåg, miljöinventeringar samt internationella korttidsuppdrag.


mikael.rein@nordfor.se