fbpx

Inventeringar och kvalitetskontroller

Lämnas rätt mängd hänsyn och är det rätt hänsyn som lämnas? Det kan vi hjälpa dig att få svar på. Enligt skogsvårdslagen ska skogsbruket balansera produktions- och miljömålen. På senare år har Skogsstyrelsen och näringen också tagit fram målbilder för vilka miljöhänsyn som ska beaktas och hur de ska behandlas.

Genom uppföljningar av lämnad hänsyn vid slutavverkning, gallring och röjning håller du koll på hur väl ditt företag lever upp till målen.

Vi utför också kvalitetsuppföljningar i främst slutavverkning och gallring. Är uttaget i gallringen korrekt? Är körplanering och risning optimal för att minimera körskador och spårbildning? Hur ser skadebilden ut efter gallring? Har rätt grundyta/volym lämnats? Klarar ditt företag de målsättningar som ni utlovar? Genom att anlita oss får du en objektiv utvärdering med förslag på förbättringar.

Vi kan även vidareutbilda maskinförare, skogsvårdare och arbetsledare genom riktade kursprogram.

Bild på kvalitetsuppföljning och inventering i skog.
Inventering och kvalitetskontroll av Nordfor skogsutbildning vid slutavverkning, gallring och skogsröjning.