fbpx

Miljörevisioner

Certifierat skogsbruk enligt FSC (Forest Stewartship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ställer särskilda krav på att skogsbruket tar de hänsyn som standarden kräver. Vi arbetar främst med interna kontroller och följer upp slutavverkningar, gallringar och andra skogliga åtgärder på bolagsägd mark och för större paraplyägare med många ingående skogsägare. Genom att anlita oss får du en objektivt utförd revision med förslag på förbättringar och eventuella åtgärder.

Vi genomför även utbildningar enligt SYN:s program för Naturvård och kulturmiljö, så kallat Grönt kort i skogen, se vidare under fliken Utbildningar.

Bild på miljörevision för certifierat skogsbruk enligt FSC (Forest Stewartship
Miljörevision för certifierat skogsbruk enligt FSC