fbpx

Avverkningsteknik

Inom området avverkningsteknik arbetar vi med olika utbildningsprogram, från planeringen till att virket ligger vid bilväg. Idag har arbetslaget ofta ett helhetsansvar för verksamheten och våra utbildningar syftar till att vidareutveckla arbetslaget så att de klarar givna målsättningar.

Exempel på vanliga delkurser:

  • Körteknik med engreppsskördare i slutavverkning inklusive metodanpassning för tillvaratagande av biobränsle.
  • Körteknik med engreppsskördare i gallring.
  • Körteknik med skotare i gallring och slutavverkning.
  • Gallringsbiologi, gallringsplanering, natur- och kulturhänsyn och uppföljning med kvalitetssäkringssystem.
  • Avverkningsplanering.