fbpx

Grönt kort i skogen

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper som behövs för att arbeta med certifierade skogsägare. Du kan till viss del välja inriktning beroende på det arbete som ska utföras.

Röjning och förröjning
Kurslängd 1-2 dagar beroende på förkunskaper

Avverkning
Kurslängd 2 dagar

Markberedning
Kurslängd 1 dag

Förnyelse samtliga kursmoduler
Kurslängd 1 dag

Utbildningen genomförs till största delen i fält. Innan kursstart ska samtliga deltagare genomgått SYN:s webbutbildning för den aktuella kursmodulen. Utbildningen avslutas med praktiskt prov i fält samt teoretiskt prov på webben.
Kontakta oss för inloggningsuppgifter eller gå in på SYN:s hemsida, https://synkurser.skotselskolan.se/ för mer information.

Grupp med kursdeltagare på Nordfor kurs för grönt kort i skogen.
Nordfor är skogsutbildning och utbildar bland annat för grönt kort i skogen.