fbpx

Motorsågsutbildningar

Nordfor håller motorsågsutbildningar och är ackrediterade att utfärda motorsågskörkort. Utbildningarna förläggs på plats hos uppdragsgivaren.

Motorsågskörkort

Efter avklarad utbildning och godkänt teoretiskt samt praktiskt prov utfärdas ett personligt motorsågskörkort. Körkortet intygar att innehavaren har kunskaper enligt Säker Skogs riktlinjer och kvalitetsnormer för respektive körkortsnivå. Vi utbildar för nivå A, nivå B, nivå C, nivå D, nivå E, nivå F, nivå I, nivå S och nivå V.

Körkortets nivåer och kurslängder

A: Motorsågning. Ger grundkunskaper för t.ex. vedkapning. 1 dag.

B: Trädfällning grund. Normal trädfällning, kvistning och kapning. 2-3 dagar

C: Trädfällning avancerad. Användning av motorsåg vid svåra och riskfyllda arbeten, t.ex. stormfällning. 3 dagar.

D: Linjeröjning. Nertagning av träd på ledning. 1 dag.

E: Arbetsplattform. Motorsågsarbete från skylift. 1 dag.

F: Räddningstjänst. Kurs riktad till räddningsarbetare. 1 dag.

S: Uppröjning av skadade träd, t.ex. efter storm och snöbrott. Specialmodul för främst linjeröjare. 2 dagar.


Metodutbildning gallring och slutavverkning

Anpassade utbildningar som syftar till att du ska kunna arbeta effektivt och ergonomiskt. Vi går t.ex. igenom hur man fäller “runt” träd i gallring, hur man bygger arbetshöjd för snabbare kvistning, hur man planerar arbetet och fäller för att minimera brossling, hur man kvistar effektivt och olika typer av hjälpmedel som underlättar arbetet.