fbpx

Skogsinventering

Nordfor erbjuder skogsbruket olika typer av miljö- och kvalitetsinventeringar. För skogsföretagen är det en fördel att få inventeringen utförd av ett oberoende och objektivt företag.

Exempel på inventeringar som vi arbetar med är:

  • FSC/PEFC revisioner. Kontroll och uppföljning att certifierade fastigheter följer miljöstandarden.
  • Kontroll av utförd ungskogsröjning, med avseende på kvalitet och generell natur- och kulturvård.
  • Kvalitetsinventering gallring, med avseende på skador, uttag, stickvägsbredd och stickvägsandel.
  • Naturvårdsinventering, med avseende på uppföljning av den generella natur- och kulturvård som har tagits i samband med gallring och föryngringsavverkning.

Nordfor utför olika typer av inventeringar och fungerar samtidigt som bollplank för sina kunder när det gäller framtagandet av inventeringsmetodik, arbetets omfattning och inriktning.