fbpx

Skogsvård

Att använda en effektiv teknik och rätt metod vid etableringen av framtidens bestånd är nödvändigt för att säkra återväxten.

Exempel på vanliga delkurser:

  • Markberedning, teknik, metod och biologi.
  • Plantering, teknik, metod och biologi.
  • Röjning, teknik, metod och biologi.
  • Bonitering och ståndortsindelning.
  • Skogsuppskattning.