Välkommen

till Nordfor

Vi utbildar för skogsbruket, främst motorsågskörkort, röjsågskörkort och SYN:s program för natur- och kulturmiljövård. Vi utför också miljö- och kvalitetsinventeringar och revisioner enligt FSC och PEFC standarden. Inom bygg och anläggning utbildar vi i säker hantering av motorkap. Kontakta oss gärna för mer information.

Utbildningar

Nordfor utfärdar motorsågskörkort och röjsågskörkort i samband med våra säkerhetskurser. Vi utbildar främst park- och fastighetsskötare, green-keepers, personal som jobbar med eldistribution, professionella skogsarbetare, skogsbrukare med flera. Vi utbildar anläggare i säker hantering av motorkap för olika typer av betong- och stenarbeten. Vi utvecklar och förbättrar metoder och system för avverkning och skogsvård i Sverige och internationellt samt utbildar arbetsledare, maskinförare och skogsvårdsarbetare för det professionella skogsbruket. Nordfor är certifierade genom Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och ackrediterade av Säker Skog.

Motorsågskörkort

Nordfor är ackrediterade av Säker skog för motorsågsutbildningar för de flesta körkortsnivåer. Vi genomför även anpassade metodutbildningar, till exempel hur man gallrar och slutavverkar på effektivaste sätt.

Röjsågskörkort

Vi genomför grundläggande röjsågsutbildningar enligt Säker skogs norm.
För röjproffsen erbjuder vi Nordfors utvecklingsprogram Professionell Skogsröjare som syftar till att effektivisera röjningen ur ett helhetsperspektiv.
Vi genomför även kurser i röjningsbiologi.

Motorkap säkerhets-utbildning

Arbete med motorkap är riskfyllt och flera svåra olyckor har inträffat med allvarliga personskador som följd.
Nordfor har därför i samarbete med branschorganisationerna utarbetat ett utbildningsprogram som syftar till att förbättra säkerhet, arbetsteknik och ergonomi för användarna.

Grönt kort i skogen

För att få jobba på certifierade skogsfastigheter krävs utbildning i Naturvård och kulturmiljö
enligt SYN´s koncept, så kallat Grönt kort i skogen. Nordfor arrangerar löpande utbildningar för personal som arbetar med avverkning och skogsvård.

Tjänster

Inventeringar och kvalitetskontroller

Nordfor utför kontroller av främst slutavverkning, gallring och röjning och utvärderar om miljö- och kvalitetsmålen uppfyllts.

Revision av FSC- och PEFC certifierade skogsfastigheter

En viktig del i certifieringsarbetet är att revidera enskilda skogsfastigheter för att säkerställa att skogsinnehavet sköts enligt certifieringsstandarden. Nordfor utför i huvudsak interna revisioner för större paraplyägare med många ingående fastigheter.

Publikationer

Nordfor använder kurslitteratur och handledningar som vi utvecklat själva vid våra utbildningar och kurser. Vi använder också material från andra företag och organisationer, t. ex Husqvarnas motorsågs- och röjsågshandböcker.
Våra egna handledningar är till försäljning, kontakta oss gärna för mer information.

Aktuellt

Vinter / vår 2019

Vi genomför ett flertal motorsågs- och röjsågsutbildningar samt utfärdar Säker Skogs körkort. Uppdragsgivare är kommuner, kraft- och elbolag, entreprenörer men även privata skogsägare.

Arbete med motorkapar är riskfyllt och flera svåra olyckor har inträffat under de senaste åren. Därför har vi tillsammans med Husqvarna Construction tagit fram ett utbildningsprogram för anläggare och plattsättare. Sammanlagt har vi under senaste året utbildat ca 400 personer för flera större byggföretag, entreprenörer och kommuner.

Arbetet med miljö- och kvalitetsinventeringar och miljörevisioner har paus nu när snön ligger tungt. Vi kör igång igen när det börjar våras

Om Företaget

Nordfor i korthet

 • Nordfor Training & Consulting AB i Huskvarna är ett fristående konsult- och utbildningsföretag. Vår affärsidé är att bedriva skoglig utbildning och konsultverksamhet med inriktning på avverkningsteknik, skogsvård, kvalitetsuppföljningar och miljörevisioner.
  För några år sedan startade vi också upp säkerhetsutbildningar för användare av motorkapar. Kurserna riktar sig främst till bygg- och anläggningssektorn.
 • Nordfor etablerades för ett 50-tal år sedan i samband med att motorsågen och avverkningsmaskinerna introducerades i skogsbruket. Verksamheten byggdes upp genom att serva skogsbruket med professionella instruktörer som utvecklade arbetsmetoder och avverkningssystem samt utbildade arbetsledare och skogsarbetare.
 • Uppdragsgivare idag är i första hand skogsbolag, skogsägarföreningar, kraft- och energibolag, bygg och anläggningssektorn samt kommuner. Vidare är en betydande del av verksamheten uppdrag för internationella kunder.
 • För närvarande är ett 10-tal personer knutna till Nordfor med varierande bakgrund och kompetens.
 • Våra metodinstruktörer/konsulter är regionalt placerade i Sverige, har lokal kännedom och finns ofta tillgängliga med relativt kort varsel.
 • Genom att vi arbetar mot många olika företag, både i Sverige och utlandet, har vi samlat på oss en bred erfarenhet och ett unikt kunnande inom vårt verksamhetsområde.

Team Nordfor

Bernt Klasson

Bernt Klasson

VD

  Bor i Jönköping med kontor i Huskvarna. Bernt arbetar mest med miljö- och kvalitets-uppföljningar samt FSC/PEFC revisioner. På vinterhalvåret jobbar han mycket med motorsågs- och röjsågskurser.

  Tel 070-5142777
  bernt.klasson@nordfor.se

  Anders Wall

  Anders Wall

  Metodinstruktör

   Bor utanför Dingle i Norra Bohuslän. Anders arbetar mycket med körkortskurser för motorsåg och röjsåg samt utbildar skogsvårdsarbetare i röjning och plantering. De senaste åren har han varit engagerad i avverkningsprojekt i Kina.

   anders.wall@nordfor.se

   Petrus Andersson

   Petrus Andersson

   Metodinstruktör

    Petrus bor i Månsarp söder om Jönköping och engageras av Nordfor på projektsbasis. Petrus specialitet är körkortskurser för motorsåg och röjsåg.

    petrus.andersson@outlook.com

    Mikael Rein

    Mikael Rein

    Skogsmästare

     Mikael är stationerad i Uppland, öster om Uppsala. Mikael har lång erfarenhet som skogskonsult och har bland annat arbetat med flera projekt i Afrika.
     Mikael arbetar främst med körkortskurser för motorsåg och röjsåg, miljöinventeringar samt internationella korttidsuppdrag.

     Tel 070-6737397
     mikael.rein@nordfor.se

     Lasse Kaubak

     Lasse Kaubak

     Metodinstruktör

      Bor strax utanför Tranås. Lasse arbetar mycket med körkortskurser för motorsåg och röjsåg samt utbildar skogsvårdsarbetare i röjning. Lasse har dansk skogsutbildning och har drivit ett skogsvårdsföretag i 10 år innan han började på Nordfor.

      Tel 070-5473466
      lasse.kaubak@nordfor.se

      Jan Lidborg

      Jan Lidborg

      Metodinstruktör motorsåg och röjsåg.

       Bor i Herrljunga. Jan har lång erfarenhet som instruktör och har arbetat för Nordfor till och ifrån sedan 1990-talet. Huvudsakligen i Sverige men även en hel del utomlands, bl.a. i Ryssland och Baltikum.

       Tel 073-8168415
       lidborg20@hotmail.com

       Kontakta oss

       Nordfor Training & Consulting AB

       Viktoriagatan 1
       561 31 Huskvarna

       Telefon: 036-14 27 27

       nordfor@nordfor.se