UTBILDNING FÖR SKOGEN

Det krävs stort kunnande för att arbeta i skogen på ett professionellt sätt, med säkerhet, ergonomi och effektivitet. Sådan kunskap kommer bara genom träning och utbildning. Det är vad vi gör. På heltid.

Vi är skogsutbilding

Våra rötter finns i det motormanuella skogsbruket, det som utfördes med motorsåg och röjsåg. Med tiden har skogsbruket förändrats och när alltmer görs med maskiner har de motormanuella metoderna delvis fått en ny funktion. De som arbetar med motorsåg och röjsåg är inte längre bara skogsarbetare utan även parkarbetare, linjemontörer och arborister. Skogsutbildning är idag relevant både för de stora skogarna och våra urbana miljöer. Det är här Nordfor finns – med ursprung i det traditionella, med en fot i framtiden!

Utbildningar

Motorsågskörkort, röjsågskörkort, professionell trädklättring, motorkapsutbildning, ATV-utbildning och SYN:s program för Natur- och kulturhänsyn (Grönt kort).

Om våra utbildningar

Övriga tjänster

Kvalitetsuppföljningar, miljörevisioner, röjningsuppdrag, säkerhetsgenomgång, riskbedömning.

Tjänster vi erbjuder