fbpx

Utbildningar

Motorsågskörkort

Nordfor är ackrediterade av Säker skog för motorsågsutbildningar för de flesta körkortsnivåer. Vi genomför även anpassade metodutbildningar, till exempel hur man gallrar och avverkar skog och träd på effektivaste sätt.

Röjsågskörkort

Vi genomför grundläggande röjsågsutbildningar enligt normerna för Säker skog.
För de som är proffs med röjsågar erbjuder vi Nordfors utvecklingsprogram Professionell Skogsröjare, som syftar till att effektivisera röjningen ur ett helhetsperspektiv. Vi genomför även kurser i röjningsbiologi.

Motorkap säkerhets-utbildning

Arbete med motorkap är riskfyllt och flera svåra olyckor har inträffat med allvarliga personskador som följd.
Nordfor har därför i samarbete med branschorganisationerna utarbetat ett utbildningsprogram som syftar till att förbättra säkerhet, arbetsteknik och ergonomi för dig som användare.

Grönt kort i skogen

För att få arbeta på certifierade skogsfastigheter krävs utbildning i Naturvård och kulturmiljö
enligt det koncept Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) erbjuder, kallat Grönt kort i skogen. Nordfor arrangerar löpande utbildningar för personal som arbetar med avverkning och skogsvård.