fbpx

Röjsågsutbildning

Röjsågskörkort

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna sådana kunskaper så att de på ett säkert och kontrollerat sätt kan hantera röjsågar i skilda miljöer och utrustad med olika skärverktyg och tillbehör. Utbildningarna förläggs på plats hos uppdragsgivaren.
Efter avklarad utbildning och godkänt teoretiskt samt praktiskt prov utfärdas ett personligt röjsågskörkort. Körkortet intygar att innehavaren medverkat i utbildning under ledning av kvalificerad instruktör och har kunskaper enligt riktlinjerna och kvalitetsnormerna för Säker Skog.

Målgrupp
Personal som använder röjsåg i sitt arbete, till exempel skogsvårdsarbetare, parkarbetare, fastighetsskötare, personal som arbetar med eldistribution med flera.

Röjsåg i högt gräs.
Röjsågar är effektiva verktyg då till exempel högt gräs ska röjas.

Nivåer och kurslängder

RT, Trimmer och skärverktyg av plast, 1 dag
Utbildningen fokuserar i huvudsak på säkerhetsaspekter vid arbete med trimmer samt ergonomi och arbetsteknik.

RA, Grund, 2 dagar
Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter för arbeten med såg-, sly- och gräsklingor samt arbete med grästrimmer.

RB, Skogsröjning, 1-3 dagar
Förkunskapskrav minst nivå RA
Syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt använda röjsåg vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Professionell Skogsröjare, ca 10 dagar
Förkunskapskrav nivå RA, RB samt Grönt kort i skogen – röjning.

Ett program som vidareutvecklar deltagarna till experter och professionella skogsröjare med fokus på planering av röjning, arbetsteknik, ergonomi, utrustning, röjningsmetoder och tidsutnyttjande (vi använder Husqvarna Fleet Services som stöd).
Programmet har delvis karaktär av lärlingsutbildning där instruktören ingår som en del av arbetslaget.
De olika delmomenten avslutas med prov och efter godkänd utbildning utfärdas Nordfors certifikat Professionell Skogsröjare.