Tjänster

Tjänster vi erbjuder

Vi utför inventeringar och kvalitetskontroller. Främst kontrollerar vi slutavverkning, gallring och röjning och utvärderar om miljö- och kvalitetsmålen uppfyllts.

Vi utför revisioner av FSC- och PEFC-certifierade skogsfastigheter. En viktig del i certifieringsarbetet är att revidera enskilda skogsfastigheter för att säkerställa att skogsinnehavet sköts enligt certifieringsstandarden. Många skogsfastigheter är till salu idag p.g.a. generationsväxlingar, vilket ytterligare stärker behovet för revideringarna Nordfor utför, i huvudsak interna revisioner för större paraplyägare med många ingående fastigheter.

Kontakta oss gärna

Har ni frågor eller funderingar kring våra tjänster? Kontakta oss!

Tel: 036-14 27 27
Mail: info@nordfor.se

Allmänna villkor

Våra tjänster

Klicka nedan för att läsa om tjänster vi erbjuder.

Klicka nedan för att läsa om kurser
och utbildningar vi erbjuder.

Trädvård / trädfällning

Röjning