fbpx

Tjänster

Inventeringar och kvalitetskontroller

Nordfor utför kontroller av främst slutavverkning, gallring och röjning och utvärderar om miljö- och kvalitetsmålen uppfyllts.

Revision av FSC- och PEFC certifierade skogsfastigheter

En viktig del i certifieringsarbetet är att revidera enskilda skogsfastigheter för att säkerställa att skogsinnehavet sköts enligt certifieringsstandarden. Många skogsfastigheter är till salu idag p.g.a. generationsväxlingar, vilket ytterligare stärker behovet för revideringarna Nordfor utför, i huvudsak interna revisioner för större paraplyägare med många ingående fastigheter.